Tervetuloa Kulttuuritulkkaukseen!

Viime vuosina Suomeen on saapunut paljonmaahanmuuttajia. Usein Suomeen muuttava henkilö tarvitsee apua, että hän selviää tavallisista arjen asioista ja työstään. Viranomaisilla ei ole tarpeeksi aikaa ja resursseja neuvoa kaikkia maahanmuuttajia yksilöllisesti ja kotouttaa heitä suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämän vuoksi maahanmuuttajalla voi kestää jopa 12 vuotta ennen kuin hän sopeutuu Suomeen. Ammattimainen kulttuuritulkki voi lyhentää kotoutumiseen kuluvaa aikaa ja sujuvoittaa sopeutumista Suomeen. Maahanmuuttajalle voi olla vaikeaa ymmärtää suomalaista kulttuuria, ja myös suomalaisella voi olla vaikeuksia ymmärtää maahanmuuttajien kulttuuria. Silloin tarvitaan kulttuuritulkkia, joka osaa selittää asioista ja auttaa ymmärtämään toista. Lisäksi kulttuuritulkki on usein itse esimerkki siitä, miten hyvin maahanmuuttajan on mahdollista kotiutua Suomeen.  

Kulttuuri tarkoittaa monia asioita. Se on esimerkiksi arvoja ja normeja, uskontoja, uskomuksia ja erilaisia tapoja. Kulttuuri on kuin jäävuori – näemme siitä vain pienen osan, kuten vaatteet, esineet, tavat ja perinteet. 

Ei-näkyvään osaan kulttuurista kuuluvat esimerkiksi arvot, uskomukset, asenteet ja käsitys maailmasta. Juuri ei-näkyvä osa kulttuurista on ihmisen identiteetin kannalta merkittävin.

__

Voimme myös suunnitella ja toteuttaa kulttuurisensitiivistä, tarpeittenne mukaan räätälöityä vertaisryhmätoimintaa.

____

KULTTUURITULKKI 

Ymmärtää eri kulttuureja, niiden arvoja ja tapoja. Osaa tukea kulttuurien välistävuorovaikutusta. Tuntee suomalaista yhteiskuntaa ja suomalaista kulttuuria sekä oman kulttuurinsa. Haluaa auttaa ja olla vertaistukena. Omaa ammatillisen ja vuorovaikutteisen osaamisen.On usein henkilö, joka on muuttanut Suomeen jostain muusta maasta. Tuntee paitsi oman maansa kulttuuria, myös suomalaista kulttuuria ja työelämää. On itse jo kotoutunut Suomeen ja osaa auttaa uutta tulijaa. 

TOIMINTA 

Kulttuuritulkki toimii yksin tai yhdessä työparin kanssa. Antaa apua ryhmälle tai yhdelle ihmiselle. Jakaa tietoa, keskustelee, on henkinen tuki. Auttaa osallistumaan erilaiseen toimintaan. Toimii juuri maahan- muuttaneiden henkilöiden kanssa. Antaa työnohjauksellista tukea työntekijöille sekä verkostolle.Tavoitteena on kaksisuuntainen kotoutuminen – että maahanmuuttaja ymmärtää suomalaista kulttuuria ja suomalaiset ymmärtävät maahanmuuttajan kulttuuria.

KULTTUURITULKKI TYÖPAIKALLA

Tukee kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Toimii vertaistukena uusille maahan-muuttajatyöntekijöille ja auttaa heitä sijoittumaan työpaikalle. Järjestää yhdessä luottamusmiesten kanssa keskustelutilaisuuksia. Ei ole viranomaisen edustaja, vaan tasa-arvoinen toimija maahanmuuttajan kanssa ja vertaistuki hänelle. Ymmärtää maahanmuuttajan ongelmia, koska omaa kokemusta samanlaisista ongelmista.

Kulttuuritulkkimme toimivat yhteistyössä lastensuojelun, päiväkotien sekä neuvolan työntekijöiden kanssa. Uudenmaan Kulttuuritulkkauksen kulttuuritulkit voivat toimia esimerkiksi kahdessa roolissa asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Yhtäältä kulttuuritulkkimme voivat toimia yhteistyöprosessin tukena, jolloin heidän tärkein tehtävänsä on tukea työntekijän ja asiakkaan välistä yhteistyösuhdetta. Tässä roolissa he tapaavat asiakkaita ainoastaan työntekijöiden läsnä ollessa. Toisaalta kulttuuritulkkimme voivat osallistua perhetyön prosesseihin. Tällöin kulttuuritulkkimme voivat tavata asiakkaita ilman muita työntekijöitä, esimerkiksi asiakkaiden kotona ja toimia asiakkaiden tukihenkilönä. Mikäli kulttuuritulkkimme osallistuvat perhetyön prosesseihin, heidän on sovittava selkeistä vastuujaoista työntekijöiden kanssa.  

.

Kulttuuritulkkaus

Uudenmaan Kulttuuritulkkaus toimii sosiaali- ja kasvatusalalla suomalaisten työntekijöiden ja lapsiperheiden parissa parantaen osapuolten yhteistyön edellytyksiä. Sen lisäksi, että kulttuuritulkkimme tulkkaavat puhutun kielen, he myös lisäävät molempien osapuolten ymmärrystä toistensa kulttuurisista lähtökohdista ja auttavat välttämään kulttuurieroista johtuvia väärinymmärryksiä. Toimimme yhteistyössä lastensuojelun, päiväkotien sekä neuvoloiden kanssa. Yhteistapaamisissa ja -palavereissa kulttuuritulkkimme tukevat työntekijän ja asiakkaan välistä yhteistyösuhdetta.

Perhetyö

Kulttuuritulkkimme toimivat tarvittaessa myös perhetyöntekijöinä, joko itsenäisesti tai yhdessä työparin kanssa. Kulttuuritulkkimme voivat myös osallistua perhetyön prosesseihin. Kulttuuritulkkimme voivat tavata asiakkaita myös ilman lastensuojelun työntekijöitä, esimerkiksi asiakkaiden kotona ja toimia asiakkaiden tukihenkilönä. Mikäli kulttuuritulkki osallistuu perhetyön prosesseihin, sovitaan selkeistä vastuujaoista työntekijöiden kanssa. Tavoitteenamme on tukea maahanmuuttajataustaisten lapsiperheiden hyvinvointia ja kotoutumista, sekä sosiaali- ja kasvatusalan työntekijöitä heidän työssään.

Tukihenkilö

Maahanmuuttajataustaiset lapset voivat kohdata erityisiä haasteita kotinsa ja muun yhteiskunnan kulttuurien ristipaineessa. Myös yksin Suomeen tulleet ja perheestään erillään asuvat lapset vaativat usein erityistä tukea. Kulttuuritulkkimme toimivat tarvittaessa myös ammattimaisina tukihenkilöinä, tarjoten turvallisen aikuisen tukea herkässä kehitysvaiheessa olevan lapsen tueksi. Lisäksi kulttuuritulkkimme voivat toimia myös aikuisten, erityistarpeita omaavien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden tukena, tukien arjen käytännön asioissa ja askareissa.

Mikäli haluat kuulla lisää palveluistamme tai haluat tietää palvelumme hinnoista, ole hyvä ja ota yhteyttä yhteydenotto-sivulla. Sovitamme aikataulumme sinun aikataulusi mukaan.

Kulttuuritulkkaamme seuraavia kieliä suomen kielelle:

kurdi soranî, kurdi badiini, somali, persia, dari/ farsi, arabia.