Asioimistulkkaus

Asioimistulkkaus on viranomaisen ja asiakkaan edustajan ja asiakkaan välisen asioimisen puolueetonta tulkkausta. Asioimistulkki tulkkaa kaiken, mitä tilaisuudessa sanotaan jättämättä mitään pois. Paikalla oleva tulkki mahdollistaa keskustelun kahden eri kieltä puhuvan ihmisen välillä. Tulkki tulkkaa molempiin kielisuuntiin.

Oikeustulkkaus 

Oikeustulkkauksessa asianomaisten puheenvuorot tulkataan aina konsekutiivitulkkauksena. Esimerkiksi viranomaisille ja tuomioistuimille, sekä toimimisesta viranomaisen apuna poliisikuulusteluissa ja Maahanmuuttoviraston puhutteluissa.

Puhelintulkkaus

Puhelintulkkauksessa tulkattava ja asiakas ovat yleensä samassa huoneessa, mutta tulkki osallistuu puhelimen välityksellä. Puhelintulkkaus on kustannustehokas. Puhelintulkkauksella voidaan tulkiksi saada oikeanlainen asiantuntija, jollaista ei ole saatavilla omalla paikkakunnallasi.

Kulttuuritulkkaus

Uudenmaan Kulttuuritulkkaus toimii sosiaali- ja kasvatusalalla suomalaisten työntekijöiden ja lapsiperheiden parissa parantaen osapuolten yhteistyön edellytyksiä. Sen lisäksi, että kulttuuritulkkimme tulkkaavat puhutun kielen, he myös lisäävät molempien osapuolten ymmärrystä toistensa kulttuurisista lähtökohdista ja auttavat välttämään kulttuurieroista johtuvia väärinymmärryksiä. Toimimme yhteistyössä lastensuojelun, päiväkotien sekä neuvoloiden kanssa. Yhteistapaamisissa ja -palavereissa kulttuuritulkkimme tukevat työntekijän ja asiakkaan välistä yhteistyösuhdetta. Lue lisää kulttuuritulkkauksestamme

.